OneNote API

Indi iş we mekdep üçin OneNote API-leri elýeterli(
Microsoft Graph integrasiýasy bilen bilelikde).

Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android we internet üçin

OneNote API

öwren

api salgylanmasy

Interaktiw resminamalar OneNote API-leri çalt öwrenmäge kömek edýär.

resminamalar

MSDN resurslarynda gollanmalar we beýleki materiallar bar, olar OneNote API hakda maglumat berýär.

kod nusgalary

GitHub hasabymyzda Android, Windows we ş.m. üçin kod nusgalary bar.

wideolar

Channel9-daky OneNote Development seriýasy size OneNote bilen programmany integrirlemegi öwredýär.

jemgyýet

blog

Indi çykjak funksiýalar we hyzmat gowulandyrmalary barada biziň blogumyzdan maglumat alyp bilersiňiz.

twitter

Blog ýazgylar gaty uzynmy? Onda Twitter hasabymyzdan gysgaça görüň.

stack overflow

Hemmämiz Stack Overflow ulandyk. Indi ol ýerde OneNote API-leri hakda soraglaryň jogaplary hem bar.

seslenme iber

API üçin gowy teklibiňiz barmy? Ýol kartamyz barada anyk maglumat gerekmi? Onda biziň UserVoice forumymyza serediň.