API për OneNote

Ndërfaqet API të OneNote për punën dhe shkollën janë tani në dispozicion
bashkë me integrimin e Microsoft Graph.

Për Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android dhe ueb

API për OneNote

mëso

referenca e api

Dokumentacioni ynë ndërveprues të ndihmon të fillosh shpejt me ndërfaqet API për OneNote.

dokumentacioni

Burimet e MSDN përfshijnë udhëzues dhe materiale të tjera referimi, të cilat të ndihmojnë të kuptosh të gjitha hollësitë e API për OneNote.

shembujt e kodit

Llogaria jonë e GitHub ka shembuj të kodit për Android, Windows dhe për çdo sistem të ndërmjetëm.

videot

Seria OneNote Development në Channel9 të udhëheq nëpër procesin e integrimit të aplikacionit tënd me OneNote.

komuniteti

revista në ueb

Me anë të revistës tonë në ueb, mund të marrësh të gjitha informacionet më të fundit mbi tiparet e ardhshme dhe përmirësimet e shërbimit.

twitter

Postimet e revistave në ueb janë shumë të gjata për ty? Merr thelbin e gjërave nëpërmjet llogarisë tonë në Twitter.

stack overflow

Të gjithë ne kemi përdorur Stack Overflow. Tani mund të marrësh përgjigje për pyetjet e tua rreth ndërfaqeve API për OneNote edhe atje.

bëj komente

Ke një sugjerim shumë të mirë për API? Po kërkon të marrësh më shumë njohuri për planin tonë të etapave. Hidhi një sy forumit tonë UserVoice.