OneNote API

କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ OneNote API ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ Microsoft ଗ୍ରାଫ୍ ଏକୀକରଣ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ
ଅଛି.

Windows, Windows ଫୋନ୍, iOS, Mac, Android ଏବଂ ୱେବ୍ ପାଇଁ

OneNote API

ଶିକ୍ଷନ୍ତୁ

api ସନ୍ଦର୍ଭ

ଆମର ପରିଚିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍‌ ଆପଣଙ୍କୁ OneNote APIs ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ.

ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍

MSDN ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକର ସଂନ୍ଦର୍ଭ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍‌ ଗୁଡିକ OneNote API ର ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ.

କୋଡ୍ ନମୁନାଗୁଡିକ

Android, Windows, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ GitHub ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ର କୋଡ୍ ନମୁନା ଗୁଡିକ ରହିଛି.

ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ

Channel9 ରେ ଆସୁଥିବା ଏହି OneNote Development ସିରିଜ୍‌ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ OneNote ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ.

ସଂପ୍ରଦାୟ

ବ୍ଲଗ୍

ଆମର ବ୍ଲଗ୍‌ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆସିବାକୁଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଏବଂ ସେବା ଏନ୍‌ହାଂସ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ଗୁଡିକର ସମସ୍ତ ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ.

twitter

ବ୍ଲଗ୍‌ ପୋଷ୍ଟ୍ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ କି? ଆମର Twitter ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଜିନିଷର ଗୁଚ୍ଛ ପାଆନ୍ତୁ.

stack overflow

ଆମେ ସମସ୍ତେ Stack Overflow ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ OneNote APIs ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନିତ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପାଇପାରିବେ.

ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ

API ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆମର ରାସ୍ତାମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବେ କି ? ଆମର UserVoice ଫୋରମ୍‌ ଯାଞ୍ଚ୍ କରନ୍ତୁ.

ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ
OneNote ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ