OneNote API

OneNote АПИ за работа и за училиште сега се достапни
заедно со интеграцијата со Microsoft Graph.

За Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android и веб

OneNote API

дознајте

Референца за api

Нашата интерактивна документација ќе ви помогне брзо да започнете со OneNote API.

документација

Ресурсите на MSDN вклучуваат упатства и други референтни материјали што ќе ви помогнат да ги разберете карактеристиките на OneNote API.

примероци на кодови

Нашата сметка на GitHub има примероци на кодови за Android, Windows и сѐ друго.

видеа

Серијата OneNote Development на Channel9 ве води низ процесот за интегрирање на својата апликација со OneNote.

заедница

блог

Може да ги добиете најновите информации за претстојните карактеристики и подобрувањата на услугата преку нашиот блог.

twitter

Објавите на блогот ви се предолги? Дознајте ја суштината на работите преку нашата сметка на Twitter.

stack overflow

Сите сме користеле Stack Overflow. Сега и таму може да добиете одговори на вашите прашања за OneNote API.

дајте повратни информации

Имате одличен предлог за API? Сакате да имате поголем увид во нашата мапа? Погледнете го форумот UserVoice.