OneNote API

काम वा शाळेचो OneNote API आतां उपलब्ध आसा
हाच्या पूर्वदेखाव्या सयत Microsoft Graph अंतर्भाव.

Windows, Windows Phone, iOS, Mac, Android आनी वॅब खातीर

OneNote API

शिकचें

api संदर्भ

आमचें परस्परसंवादी दस्तावेजीकरण तुमका OneNote APIs वांगडा बेगीन सुरवात करपाखातीर आदार करता.

दस्तावेजीकरण

MSDN साधनसामुग्रीन ट्युटोरिअल्स आनी हेर संदर्भ सामानांचो आसपाव आसता जे तुमका OneNote API बद्दलची सगली म्हायती समजून घेवपाखातीर आदार करता.

कोड नमुने

आमच्या GitHub खात्याकडेन Android, Windows, आनी मदल्या दर एक गजालींखातीर कोड नमुने आसात.

व्हिडियोज

Channel9 वयली OneNote Development सीरीज तुमका OneNote वांगडा तुमच्या एप्लिकेशनाक एकठाय करपासंबंदी म्हायती दाखयता.

समाज

ब्लॉग

आमच्या ब्लॉगावरवी तुमी आमच्या फुडारांत येवपी सगल्या फिचर्स आनी सेवा एन्हान्समेन्टविशींची सामकी हालीची म्हायती मेळोवक शकता.

twitter

ब्लॉग स्पॉट्स तुमचेखातीर चड लांब आसात? आमच्या Twitter खात्यावरवी सगल्या गजालींचो सारांश घेयात.

stack overflow

आमी सगल्यांनी Stack Overflow वापरला. आता तुमचे OneNote APIs संबंदींच्या प्रस्नांक थंय लेगीत जाप मेळतली.

प्रतिसाद दिवचो

API खातीर बरीशी सुचोवणी आसा? आमच्या रस्त्याच्या नकाशाबद्दल अदीक जाणून घेवपाक सोदता? आमचो UserVoice फोरम पळोवचो.

सगले वैशिश्टयीकृत एप्स पळोवचे
OneNote वांगडा कार्य करूंक शकपी हे उत्कृश्ट ऍप्स तपासचे